Web sitemiz tarayıcınızı desteklememektedir, Edge, Chrome, Safari, yada Firefox tarayıcılarından birine geçmenizi öneririz.

Ön Bilgilendirme Formu

SATICI BİLGİLERİ

Satıcı İsim/Ünvanı: Naia İstanbul / Naia Tekstil İthalat İhracat ve Ticaret Anonim Şirketi

Satıcı’nın Açık Adresi: Arnavutköy Mah. Bakkal Sk. No:9 343435 Beşiktaş / İstanbul

Satıcı E-Posta Adresi: customercare@naiaistanbul.com

HİZMET SAĞLAYICI  BİLGİLERİ

Hizmet Sağlayıcı Ünvanı: Naia İstanbul / Naia Tekstil İthalat İhracat ve Ticaret Anonim Şirketi

Hizmet Sağlayıcı Adres: Arnavutköy Mah. Bakkal Sk. No:9 343435 Beşiktaş / İstanbul

ALICI BİLGİLERİ

Alıcı’nın İsim/Ünvanı: 

Alıcı’nın Açık Adresi: 

Alıcı’nın Telefonu: 

Alıcı’nın E-Posta Adresi: 

İşbu Ön Bilgilendirme Formu kapsamında Alıcı’ya siparişinin detayları hakkında bilgilendirme yapılmakta olup, Alıcı’nın mal veya hizmetin elektronik olarak satın alınmasına ilişkin olarak Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince mesafeli satış sözleşmesini onaylaması gerekmektedir. Bununla beraber Alıcı’nın sipariş ve ödeme adımları tamamlandıktan sonra Alıcı siparişe ait detaylarını değiştiremez. Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi Hizmet Sağlayıcı tarafından mevzuatta öngörülen süre boyunca kayıt altına alınmakta olup, Alıcı bu süre boyunca, dilediği zaman 'Mesafeli Satış Sözleşmesi' sayfasından metinlere ulaşabilecektir. 

ÖDEME ŞARTLARI:

Kargo hariç toplam hizmet bedeli: 

Kargo Ücreti: 

Kargo Dahil Toplam Bedeli: 

Ödeme Şekli ve Planı: 

Alınan Vade Farkı: 

Vade Farkı hesabında kullanılan faiz oranı:

Teslim Şartları ürün sayfasında belirtildiği şekilde uygulanacaktır.

TESLİMAT ŞARTLARI: 

Teslimat hizmetinin sağlanması Alıcı tarafından mal veya hizmetin sipariş edilmesini takiben 7 iş günü içinde başlanacaktır.

Söz konusu hizmet bedeli, ödeme koruma sistemi kapsamında satıcı adına, hizmet sağlayıcı tarafından alıcı'dan tahsil edilmektedir. Alıcı malın/hizmetin bedelini hizmet sağlayıcıya ödemekle, ürün bedelini satıcıya ödemiş sayılacaktır.

CAYMA HAKKI

Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, mal/hizmet satışına ilişkin işlemlerde teslimat tarihinden itibaren, hizmet satışına ilişkin işlemlerde satın alma tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. Alıcı, malın/hizmetin teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

Alıcı, cayma hakkını customercare@naiaistanbul.com adresine bilgilendirme maili atarak gerçekleştirebilir. Alıcı’nın ilgili mail adresine sipariş numarası belirterek, satıcının iade adres bilgilerini alarak, cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı geri göndermesi/hizmet alımını durdurma isteğini bildirmesi gerekmektedir. Mal ile beraber faturasının, malın kutusunun, ambalajının, varsa standart aksesuarları, mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. 

Alıcı iade edeceği malı Satıcı’ya herhangi bir kargo şirketi ile gönderebilir, iade kargo bedeli Alıcı’ya aittir. İade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir.

Alıcı’nın cayma hakkını kullanmasından itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, Alıcı’nın ilgili mal veya hizmete ilişkin Satıcı veya Hizmet Sağlayıcı’ya yaptığı tüm ödemeler Alıcı’ya satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden ve tek seferde iade edilecektir. Kredi kullanılarak yapılan alışverişlerde, cayma hakkının usulüne uygun kullanıldığı durumlarda ürün bedeli kredi ile ilişkili hesaba iade edilecektir.

Malın iade alınamaması/hizmetin durdurulmaması için haklı sebeplerin varlığı halinde Satıcı, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan Alıcı’ya eşit kalite ve fiyatta mal/hizmet tedarik edebilir. Satıcı mal/hizmetin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya bildirir. Bu durumda Satıcı, ödenen bedeli ve varsa belgeleri 14 (ondört) gün içinde Alıcı’ya iade eder. İade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir.

CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Mevzuat uyarınca Alıcı aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz:

Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde (örn. ziynet, altın ve gümüş kategorisindeki ürünler);

Alıcı’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve sipariş üzerine üretilen ürünlerde;

Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde;

Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde;

Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde;

Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde; ve

Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde (hediye kartı, hediye çeki, para yerine geçen kupon ve benzeri).

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin kapsamı dışında bırakılmış olan mal veya hizmetler bakımından cayma hakkı kullanılamayacaktır.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında satılan mal veya hizmete ilişkin sorumluluk bizzat Satıcı’ya aittir. Bununla birlikte Alıcılar, satın aldıkları mal ve hizmetlerle ilgili şikâyetlerini Satıcılar’a doğrudan veya Hizmet Sağlayıcı üzerinden iletebilirler. Şikâyetin Hizmet Sağlayıcı’ya iletilmesi halinde Hizmet Sağlayıcı sorunun çözülmesi için mümkün olan tüm desteği sağlayacaktır.

İş bu Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; Türk Hukuku geçerli olup İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve icra müdürlükleri yetkilidir.

 

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1- TARAFLAR 

1.1- SATICI

Adı : Naia Tekstil İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş. (Naia İstanbul)

Adresi : Arnavutköy Mah. Bakkal Sk. No:9 Beşiktaş İstanbul

Telefon :00905360261916

E-mail: customercare@naiaistanbul.com

1.2- ALICI

Adı/Soyadı/Ünvanı :

Adresi:

Telefon:

E-mail:

MADDE 2- KONU 

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.naiaistanbul.com alan adlı internet sitesi üzerinden elektronik ortamda verdiği ve aşağıda detayları belirtilen siparişe ilişkin tarafların satış, teslim ve 7/11/2013 tarih ve 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ile 27/11/2014 tarih ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmelik hükümleri kapsamındaki hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. 

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN 

Tarih :

Ürün Adı 

Adet 

Toplam Ürün Tutarı 

 

 

₺0,00

Kargo Ücreti

 

₺0,00

KDV

 

₺0,00

Genel Toplam

 

₺0,00

3.1. Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, temel özellikleri, markası, modeli, modeli, rengi satış bedeli yukarıda belirtildiği gibi olup, bu bilgiler ALICI tarafından seçilmiş ve onaylanmıştır.

3.2. İlgili ürünlere ait kargo ücreti SATICI tarafından ödenir.

3.3. Alıcı tarafından seçilen ödeme şekli, teslimat adresi ve alınan ürünlerin bedeli aşağıdaki gibi olup, işbu bilgiler ALICI tarafından onaylanmıştır.

Ödeme şekli:

Teslimat adresi:

Sipariş Bedeli Toplam: 

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1. ALICI, işbu sözleşmede www.naiaistanbul.com internet sitesinden almış olduğu sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2. Sözleşme konusu ürün, her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olmak ve internet sitesinde ön bilgilendirme formu kapsamında da açıklandığı üzere, ilgili ürünün işbu websitesindeki sayfasında belirtilen termin süresi içinde kargoya verilecek olup, ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Ancak Kargo firmasının, Ürünler’I ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşabileceği sorunlar nedeniyle yapılan geç teslimlerden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

4.3. Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden SATICI sorumlu tutulamaz. 

4.4. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun şekilde teslim edilmesinden sorumludur.

4.5. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6. Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir. 

4.7. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

4.8. Satıcı, Ürünler’in tesliminin imkansızlaşması halinde bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ya bildirmekle ve 10 (on) günlük sure içinde toplam bedeli ALICI’ya iade etmekle yükümlüdür.

MADDE 5- CAYMA VE DEĞİŞİM HAKKI 

5.1. SATICI’ya ait NAIA ISTANBUL markalı ürünlere ilişkin iade ve değişim taleplerinizin işleme alınabilmesi için, ilgili ürünlerin teslim tarihinden itibaren 14 iş günü içerisinde işbu websitesinde yazılı olan NAIA'nın resmi adresine ulaştırılması ve değişim / iade talebinin NAIA'ya yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. Alıcının istekleri doğrultusunda özel olarak hazırlanan ürünler için ise alıcı, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 48/4. Maddesinde belirtilen cayma hakkından feragat ettiğini kabul eder ve, bu ürünlerin iadesi 29188 Sayılı yönetmeliğin 15.b. maddesi uyarınca mümkün değildir.

5.2. ALICI’nın ayıplı ürünlere ilişkin kanundan kaynaklanan hakları ise saklı olup, ALICI, ürünlerin teslimi anında ürünü muayene etme ve tespit ettiği ayıpları derhal SATICI’ya bildirmekle yükümlüdür.

MADDE 6- YETKİLİ MAHKEME 

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde İstanbul yahut ALICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI 

NAIA İSTANBUL

ALICI

 

Sepetim

Daha fazla ürün satın alınamamaktadır.

Sepetiniz boş.